Potwierdzenie.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)

Zgodnie z art.13 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO) Miejska Komunikacja Samochodowa Sp. z o.o. Krosno informuje, iż:
  • • Administratorem danych osobowych jest MKS Krosno Sp. z o.o., z siedzibą w Krośnie (38-400), ul. Fredry 1A.
  • • Kontakt z naszym Inspektorem ochrony danych: w.moskal@mks.ekrosno.pl.
  • • Celem przetwarzania danych osobowych jest dostarczanie informacji o najnowszych wydarzeniach w przedsiębiorstwie.
  • • Podanie danych osobowych jest dobrowolne.
  • • Zebrane dane będą przetwarzane do chwili rezygnacji z usługi.
  • • Użytkownik posiada prawo do wglądu do swoich danych osobowych, do ich sprostowania przenoszenia i usunięcia, a także prawo do ograniczenia przetwarzania danych.
  • • Dane Użytkowników nie będą przetwarzane poza wskazanym wyżej celem, w szczególności nie będą udostępniane osobom trzecim, z wyjątkiem podmiotów upoważnionych na podstawie przepisów prawa jak również wspierającym nas pod względem teleinformatycznym, jak też prawnym.
  • • W związku z przetwarzaniem danych osobowych, Użytkownikowi przysługuje prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
  • • W oparciu o przetwarzane dane nie będziemy podejmować wobec Użytkownika zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.

Newsletter

Otrzymuj informację o najnowszych wydarzeniach w przedsiębiorstwie.

Miejska Komunikacja Samochodowa Sp. z o.o.

38-400 Krosno, ul. Fredry 1A
Centrala FAX: 13 436-84-47
Sekretariat: 13 474-81-54
Dyspozytor: 13 436-86-94
poczta@mks.ekrosno.pl