Kontakt

(maksymalny rozmiar pliku: 2MB)

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych Czytaj wiecej... w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)

Zgodnie z art.13 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO) Miejska Komunikacja Samochodowa Sp. z o.o. Krosno informuje, iż:
• Administratorem danych osobowych jest MKS Krosno Sp. z o.o., z siedzibą w Krośnie (38-400), ul. Fredry 1A.
• Kontakt z naszym Inspektorem ochrony danych: w.moskal@mks.ekrosno.pl.
• Celem przetwarzania danych osobowych jest realizacja i rozpatrywanie zgłoszeń dokonywanych przez klientów/użytkowników.
• Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek konieczne do realizacji umowy oraz w związku z prawnie usprawiedliwionym celem realizowanym przez MKS Krosno Sp. z o.o., jakim jest rozpatrywanie zgłoszeń.
• Zebrane dane będą przetwarzane do chwili rozpatrzenia zgłoszenia.
• Użytkownik posiada prawo do wglądu do swoich danych osobowych, do ich sprostowania przenoszenia i usunięcia, a także prawo do ograniczenia przetwarzania danych.
• Dane Użytkowników nie będą przetwarzane poza wskazanym wyżej celem, w szczególności nie będą udostępniane osobom trzecim, z wyjątkiem podmiotów upoważnionych na podstawie przepisów prawa i współpracujących z nami na mocy stosownych umów powierzenia.
• W związku z przetwarzaniem danych osobowych, Użytkownikowi przysługuje prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
• W oparciu o przetwarzane dane nie będziemy podejmować wobec Użytkownika zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.
Czytaj mniej

* - pola wymagane