Dofinansowanie

Unia.png [71.82 KB]


 "Rozwój transportu niskoemisyjnego na obszarze Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Krosno"


Podmiotami realizującymi projekt są:

 • Gmina Miasto Krosno – Lider
 • Gmina Chorkówka – Partner w projekcie
 • Gmina Korczyna – Partner w projekcie
 • Gmina Krościenko Wyżne – Partner w projekcie
 • Gmina Miejsce Piastowe – Partner w projekcie
 • Gmina Wojaszówka – Partner w projekcie

Realizacja projektu zakłada zwiększenie wykorzystania niskoemisyjnego transportu miejskiego na obszarze Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Krosno poprzez rozwój i integrację systemów publicznego transportu zbiorowego.

W ramach projektu zaplanowana jest realizacja następujących działań:

na terenie Miasta Krosna:

 • Zakup niskoemisyjnego taboru autobusowego, dostosowanego do potrzeb osób niepełnosprawnych oraz spełniającego normę emisji spalin Euro VI, w tym:
  • 11 sztuk autobusów miejskich, niskopodłogowych (LF) z napędem hybrydowym, spalinowo – elektrycznym.
  • 8 sztuk autobusów miejskich, niskopodłogowych (LF) o napędzie spalinowym.
  • 2 sztuk autobusów klasy MINI, niskowejściowych (LE) o napędzie spalinowym.
 • Doposażenie 22 sztuk taboru autobusowego, eksploatowanego przez Operatora publicznego transportu zbiorowego MKS Sp. z o.o. Krosno w elementy systemu informacji pasażerskiej i monitoringu wizyjnego.
 • Wyposażenie zajezdni autobusowej MKS Sp. z o.o. Krosno do obsługi dynamicznej informacji pasażerskiej i cyfrowego monitoringu wizyjnego.
 • Zakup 3 biletomatów stacjonarnych.
 • Przebudowa 3 zatok autobusowych.
 • Zakup i montaż 56 sztuk wiat autobusowych (część wiat wyposażona w monitoring oraz tablice elektroniczne prezentujące rozkład jazdy w czasie rzeczywistym).

na terenie Gminy Chorkówka:

 • Przebudowa 13 oraz budowa 6 przystanków w miejscowościach: Świerzowa Polska, Zręcin, Żeglce, Chorkówka oraz Szczepańcowa. 

na terenie Gminy Korczyna:

 • Przebudowa drogi gminnej polegającej na budowie zatoki autobusowej.
 • Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 991 Lutcza-Krosno polegająca na budowie zatoki autobusowej oraz przebudowie zatoki autobusowej wraz z elementami towarzyszącymi.
 • Zakup i montaż 5 wiat przystankowych.
 • Zakup i montaż elektronicznej tablicy prezentującej rozkład jazdy w czasie rzeczywistym.

na terenie Gminy Krościenko Wyżne:

 • Zakup i montaż 12 przystanków publicznego transportu zbiorowego oraz budowa 1 przystanku.

na terenie Gminy Miejsce Piastowe:

 • Przebudowa drogi powiatowej nr 2004R – budowa zatoki autobusowej przy budynku stacji kolejowej w miejscowości Targowiska.
 • Budowa parkingu „Parkuj i Jedź” wraz z budową zjazdu publicznego z drogi gminnej nr 114974R oraz przebudową drogi gminnej nr 114974R w miejscowości Targowiska.
 • Przebudowa drogi powiatowej nr 1959R w miejscowości Głowienka wraz z utwardzeniem powierzchni gruntu – budowa przystanku autobusowego.
 • Przebudowa drogi powiatowej nr 1976R w miejscowości Głowienka, w tym:
  • przebudowa istniejącego parkingu;

na terenie Gminy Wojaszówka:

 • Budowa parkingu "PARKUJ I JEDŹ" wraz z wiatą przystankową w miejscowości Wojaszówka.
 • Budowa dwóch zjazdów publicznych z drogi powiatowej nr 1941R Wojaszówka - Łączki Jagiellońskie w miejscowości Wojaszówka wraz z przebudową drogi powiatowej nr 1941R na odcinku od km 0+335 do km 0+400.
 • Budowa i przebudowa przystanków autobusowych (wiat) – 39 szt., wykonanie miejsc postojowych dla rowerów (Bike & Ride) – 8 szt.


Wartość projektu ogółem – 38 547 566,70 zł,
Wydatki kwalifikowane – 32 136 925,54 zł,
Wartość dofinansowania z Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego – 27 316 386,63 zł (85% wydatków kwalifikowanych),
Wkład własny – 11 231 180,07 zł,

Okres realizacji projektu – od 06.09.2016 r. do 25.10.2018 r.


 Projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa V. Infrastruktura komunikacyjna, Działanie 5.4 Niskoemisyjny transport miejski na podstawie Umowy o dofinansowanie nr RPPK.05.04.00-18-0002/16-00 z dnia 26.04.2017 r.

Komunikaty

 • 29 kwietnia 2019

  Informacja o kursowaniu MKS w okresie 1-03.05.2019 r.

 • 18 kwietnia 2019

  W ostatnich dniach na zajezdni MKS Krosno przy ul. Fredry 1A pojawiło się 8 nowych autobusów marki AUTOSAN typ M12LF „SANCITY 10LF”.

 • 08 marca 2019

  W ramach projektu pn. „Rozwój transportu niskoemisyjnego na obszarze Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Krosno” zostały zakupione przez Gminę Miasto Krosno trzy stacjonarne automaty do sprzedaży biletów MKS Krosno.

Sonda

Brak ankiet
Miejska Komunikacja Samochodowa Sp. z o.o.

38-400 Krosno, ul. Fredry 1A
Centrala FAX: 13 436-84-47
Sekretariat: 13 474-81-54
Dyspozytor: 13 436-86-94
poczta@mks.ekrosno.pl