Bilety

MKS Krosno stosuje ceny biletów i zakres ulg i zwolnień w opłatach za przejazd na podstawie Uchwały Rady Miasta Krosna Nr III/84/2018 z dnia 28 grudnia 2018 r. z datą obowiązywania od 24 stycznia 2019 r.

UWAGA: Na podstawie zapisów przedmiotowej Uchwały, MKS Krosno stosuje w niektórych przypadkach niższe ceny biletów.

WAŻNE INFORMACJE:

 • Bilet ulgowy upoważnia do przejazdu wyłącznie pasażera uprawnionego do korzystania z ulg.
 • Zabrania się łączenia biletów z udziałem biletów ulgowych.
 • Krośnieńska Karta Miejska (KKM) to karta będąca nośnikiem biletów elektronicznych: jednorazowych (elektroniczna portmonetka), miesięcznych oraz bezpłatnych. Zasady wydawania i użytkowania biletu w formie KKM są określone w "Regulaminie KKM".
 • Bilet miesięczny obowiązują we wszystkie dni miesiąca na nieokreśloną ilość przejazdów. Bilet miesięczny uprawnia do przejazdów w komunikacji dziennej prowadzonej w godz. od 5:00 do 23:00. Bilet miesięczny ze strefy podmiejskiej uprawnia do przejazdów po całym obszarze Krosna.
 • Bilet dzienny, dostępny w całej sieci jest ważny w danym dniu kalendarzowym od chwili skasowania w godz. od 5:00 do 23:00.
 • Bilet przesiadkowy dostępny w całej sieci jest ważny przez 1,5 godz. od rozpoczęcia kursu, na którym został skasowany, jednak nie dłużej niż do godz. 23:00.
 • Uprawnienie do ulgi w opłacie za przejazd na podstawie biletu dziennego oraz przesiadkowego przysługuje w jednakowej wysokości wszystkim uprawnionym do ulgi na danym obszarze.
 • Za przejazd liniami komunikacji nocnej prowadzonej w godz. od 23:00 danego dnia do 05:00 dnia następnego obowiązują wyłącznie bilety jednorazowe w takich samych cenach, jak na liniach dziennych.
 • Bilety weekendowe uprawniają do przejazdów na terenie miasta Krosna od godz. 17:00 w piątek do godz. 23:00 w niedziele w komunikacji dziennej i nocnej.

OPŁACIE ZA PRZEWÓZ NIE PODLEGAJĄ:

 • wózki dziecięce i inwalidzkie,  
 • bagaże,
 • ptaki i małe zwierzęta domowe trzymane na ręku oraz psy na smyczy

Komunikaty

 • 29 kwietnia 2019

  Informacja o kursowaniu MKS w okresie 1-03.05.2019 r.

 • 18 kwietnia 2019

  W ostatnich dniach na zajezdni MKS Krosno przy ul. Fredry 1A pojawiło się 8 nowych autobusów marki AUTOSAN typ M12LF „SANCITY 10LF”.

 • 08 marca 2019

  W ramach projektu pn. „Rozwój transportu niskoemisyjnego na obszarze Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Krosno” zostały zakupione przez Gminę Miasto Krosno trzy stacjonarne automaty do sprzedaży biletów MKS Krosno.

Sonda

Brak ankiet
Miejska Komunikacja Samochodowa Sp. z o.o.

38-400 Krosno, ul. Fredry 1A
Centrala FAX: 13 436-84-47
Sekretariat: 13 474-81-54
Dyspozytor: 13 436-86-94
poczta@mks.ekrosno.pl