Opłaty dodatkowe

RODZAJ OPŁATY KWOTA
Opłata dodatkowa za przejazd bez biletu 115,00 zł
  - zbonifikowana * 80,50 zł
Opłata dodatkowa za przejazd na podstawie biletu o zaniżonej wartości bądź przejazd na podstawie biletu ulgowego nie posiadając wymaganego dokumentu uprawniającego do ulgi 92,00 zł
   - zbonifikowana * 64,00 zł
Opłata dodatkowa za spowodowanie zatrzymania lub zmianę trasy środka transportu bez uzasadnionej przyczyny 345,00 zł
 - zbonifikowana * 241,70 zł

Opłata manipulacyjna w wysokości 10% pełnej nałożonej opłaty dodatkowej w przypadku przedłożenia w siedzibie MKS Sp. z o.o. Krosno w terminie 7 dni od daty wystawienia wezwania do opłaty dodatkowej: brakującego podczas kontroli biletu miesięcznego lub dokumentu uprawniającego do korzystania z bezpłatnego lub ulgowego przejazdu oraz w przypadku odstąpienia od prawidłowo nałożonej opłaty dodatkowej ze względu na szczególne okoliczności.


Opłata manipulacyjna w wysokości 10,00 zł w przypadku braku rejestracji wejścia do autobusu za pomocą Krośnieńskiej Karty Miejskiej - dotyczy ważnych biletów miesięcznych i bezpłatnych.


 * Bonifikata za wykonanie obowiązku zapłaty podczas kontroli lub do 7 dni po niej.