Jak uzyskać Kartę


 Krośnieńską Kartę Miejską na okaziciela można zakupić bezpośrednio w siedzibie MKS przy ul. Fredry 1A.

Aby uzyskać imienną kartę miejską, należy złożyć odpowiednio wypełniony wniosek o wydanie karty. Wniosek o wydanie karty można wypełnić i złożyć w następujących punktach:

 • Biuro Obsługi Klienta MPGK, ul. Fredry 1,
 • Biuro Obsługi Klienta Urzędu Miasta Krosna, ul. Staszica 2.

Dane osobowe zawarte we wniosku służyć będą wyłącznie celom ewidencyjnym i będą chronione zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych. Niekompletny lub błędnie wypełniony wniosek o wydanie karty miejskiej nie będzie rozpatrywany.


Dokumenty wymagane do wydania imiennej karty miejskiej:

 • wypełniony wniosek,
 • aktualne zdjęcie (w formacie 35x45mm),
 • dokument ze zdjęciem, potwierdzający tożsamość,
 • dokumentu potwierdzającego ewentualne uprawnienia do przejazdów ulgowych bądź bezpłatnych - np. legitymacja emeryta-rencisty, legitymacja szkolna / studencka.

Koszt wydania Krośnieńskiej Karty Miejskiej

Pierwszy egzemplarz karty miejskiej imiennej wydawany jest bezpłatnie, a w przypadku jej uszkodzenia lub zgubienia koszt duplikatu wynosi 10,00 zł.
Za wydanie e-karty na okaziciela pobierana jest opłata w wysokości 10,00 zł.

Komunikaty

 • 29 kwietnia 2019

  Informacja o kursowaniu MKS w okresie 1-03.05.2019 r.

 • 18 kwietnia 2019

  W ostatnich dniach na zajezdni MKS Krosno przy ul. Fredry 1A pojawiło się 8 nowych autobusów marki AUTOSAN typ M12LF „SANCITY 10LF”.

 • 08 marca 2019

  W ramach projektu pn. „Rozwój transportu niskoemisyjnego na obszarze Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Krosno” zostały zakupione przez Gminę Miasto Krosno trzy stacjonarne automaty do sprzedaży biletów MKS Krosno.

Sonda

Brak ankiet
Miejska Komunikacja Samochodowa Sp. z o.o.

38-400 Krosno, ul. Fredry 1A
Centrala FAX: 13 436-84-47
Sekretariat: 13 474-81-54
Dyspozytor: 13 436-86-94
poczta@mks.ekrosno.pl