Użytkowanie Karty


Na Krośnieńskiej Karcie Miejskiej można równocześnie zapisać maksymalnie 2 różne kontrakty. Karta może być nośnikiem:

 • biletu okresowego (lub bezpłatnego),
 • elektronicznej portmonetki, na której są środki do wnoszenia opłat za jednorazowe przejazdy autobusami MKS.

Karta może być zapisana jako bilet: normalny, ulgowy lub bezpłatny. Zaletą biletów zapisywanych na karcie spersonalizowanej  jest to, że w przypadku przysługującego prawa do ulgi przy okazaniu dokumentu uprawniającego do zniżki na etapie personalizacji karty, ulga zostaje zapisana na karcie, a pasażer nie jest zobowiązany do przedstawiania poświadczeń do ulgowych przejazdów podczas kontroli.


Doładowanie Krośnieńskiej Karty Miejskiej

Zakup biletów miesięcznych lub zasilenie Elektronicznej Portmonetki jest możliwe u kierowców w autobusach MKS, a także w punktach doładowań na terenie miasta:

 • Kasa MPGK, ul. Fredry 1,
 • biletomaty zlokalizowane na przystankach: Dworzec, Grodzka Kino i Szpital Wojewódzki.

oraz przez internet za pomocą serwisu EBILET  (ebilet.mks-krosno.pl)

Doładowanie przez internet -  serwis EBILET

Aby doładować KKM przez Internet, należy:

 1. Zalogować się na swoje konto podając numer podsiadanej karty oraz hasło nadane podczas rejestracji karty
 2. Przejść do zakładki: Doładowanie karty
 3. Wybrać rodzaj biletu (bilet terminowy lub elektroniczna portmonetka)
 4. W kolejnych krokach wybrać parametry doładowania / biletu:
  • bilet okresowy:
   • bilet normalny / ulgowy
   • rodzaj trasy (sieciowy lub liniowy)
   • początek ważności (miesiąc kalendarzowy)
  • elektroniczna portmonetka:
   • kwota doładowania w przedziale od 35,00 zł do 200,00 zł
 5. Opłacić należność za sprzedaż biletu terminowego lub doładowanie elektronicznej portmonetki.

W celu zakończenia operacji, po opłaceniu biletu/doładowania, należy przenieść dane transakcji na kartę:

 • w pojeździe za pośrednictwem kasownika - na kasowniku należy dwukrotnie nacisnąć przycisk 3 oraz niezwłocznie umieścić kartę w specjalnej kieszeni kasownika

UWAGA:

Za pomocą platformy ebilet.mks-krosno.pl nie jest możliwy zakup biletów miesięcznych z datą wsteczną i/lub dla już rozpoczętych okresów ważności.
Minimalny początek ważności biletu to dzień jutrzejszy.
Bilet miesięczny jest ważny zawsze od 1 dnia wybranego miesiąca i jego zakup musi nastąpić najpóźniej w ostatnim dniu miesiąca poprzedzającego.

Kasowanie Krośnieńskiej Karty Miejskiej

Rejestrowanie przejazdu następuje poprzez zbliżenie karty do kasownika po wejściu do autobusu, które zostaje potwierdzone komunikatem: Zarejestrowano wraz z wyświetleniem daty, do kiedy bilet jest ważny i pojedynczym krótkim sygnałem dźwiękowy. Rejestrowanie przejazdu jest obowiązkowe zarówno dla pasażerów korzystających z biletów miesięcznych, jak i kart uprawniających do przejazdów bezpłatnych.

W przypadku korzystania z elektronicznej portmonetki na wyświetlaczu kasownika pojawi się komunikat: Zarejestrowano oraz ilość pozostałych środków do wykorzystania. Bilet został skasowany.

Zwielokrotniony sygnał dźwiękowy oznacza, że karta jest nieważna lub uszkodzona. Na wyświetlaczu pojawi się komunikat: Bilet okresowy nieważny. Należy wtedy niezwłocznie zakupić bilet jednorazowy u kierującego pojazdem. Jeżeli masz pewność, że posiadasz ważny bilet, a nie możesz skasować karty lub odczytasz inny komunikat niż "ZAREJESTROWANO", zgłoś ten fakt u kierującego pojazdem.

Ewentualne reklamacje dotyczące nieprawidłowości działania karty można składać w siedzibie MKS  w Krośnie przy ul. Fredry 1A.


Sprawdzanie ważności biletu elektronicznego

 1. Na kasowniku naciśnij przycisk oznaczony cyfrą 3.
 2. Po zwolnieniu przycisku zbliż kartę do miejsca wskazanego na kasowniku.
 3. Na wyświetlaczu kasownika elektronicznego zobaczysz datę, do kiedy bilet jest ważny lub w przypadku elektronicznej portmonetki pozostała kwota do wykorzystania.

UWAGA: Karty, na których jest zapisany bilet ulgowy, bądź bezpłatny z określonym terminem ważności uprawnienia do przysługującej ulgi wymagają uaktualnienia (przedłużenia ważności uprawnienia).

Np. w przypadku uczniów uprawnienie do ulgi jest zapisywane na karcie zgodnie z ważnością legitymacji szkolnej. Tak więc raz w roku należy przedłożyć w siedzibie Spółki MKS kartę i ważną legitymację na kolejny rok szkolny. W przypadku nie dopełnienia tej formalności po przekroczeniu daty ważności uprawnienia do ulgi zapisanej na karcie, dalszy zakup biletów będzie niemożliwy.