Cennik biletów - od 01.01.2023 r.

CENNIK BILETÓW NA TERENIE MIASTA KROSNA:

Lp Rodzaj biletu Normalny Ulgowy
Ulgowy samorządowy
1 Czasowy 15-minutowy 3,00 zł 1,50 zł 1,15 zł
2 Jednorazowy elektroniczny (elektroniczna portmonetka) 3,50 zł 1,75 zł 1,30 zł
3 Jednorazowy papierowy (zakupiony w autobusie lub w punktach sprzedaży)
4,00 zł 2,00 zł 1,50 zł
4 Karnet 10-przejazdowy 36,00 zł 18,00 zł 13,50 zł
5 Czasowy 90-minutowy
5,60 zł 2,80 zł -
6 Dzienny 9,50 zł 5,50 zł -
7 Dzienny turystyczny dla posiadaczy Krośnieńskiej Karty Turysty 4,60 zł - -
8 Weekendowy na wszystkie linie 14,00 zł 9,00 zł -
9 Miesięczny na wszystkie linie 94,00 zł 53,00 zł 27,00 zł
10 Miesięczny na wszystkie linie na okaziciela 112,00 zł - -
11 Miesięczny za przewóz jednego dziecka dojeżdżającego do przedszkola lub szkoły podstawowej najbliższej miejsca zamieszkania            - - 30,00 zł

 

 CENNIK BILETÓW Z KROSNA DO STREF PODMIEJSKICH ORAZ W STREFACH PODMIEJSKICH:

Lp Rodzaj biletu Normalny Ulgowy
Ulgowy samorządowy
1

W granicach jednej strefy podmiejskiej:

 • jednorazowy
 • miesięczny

 

 • 3,80 zł
 • 84,00 zł

 

 •  1,90 zł
 • 42,00 zł

 

 • 1,30 zł
 • 21,00 zł
2

Z Krosna do pierwszej strefy podmiejskiej i odwrotnie lub przekroczenie jednej granicy stref:

 • jednorazowy
 • miesięczny

 

 

 • 4,60 zł
  110,00 zł

 

 

 •  2,30 zł
 • 55,00 zł

 

 

 • 1,55 zł
 • 28,00 zł
3

Z Krosna do drugiej strefy podmiejskiej i odwrotnie lub przekroczenie dwóch granic stref:

 • jednorazowy
 • miesięczny

 

 

 • 4,60 zł
 • 115,00 zł

 

 

 • 2,30 zł
 • 57,50 zł

 

 

 • 1,55 zł
 • 29,00 zł
4

Z Krosna do trzeciej strefy podmiejskiej i odwrotnie lub przekroczenie trzech granic stref:

 • jednorazowy
 • miesięczny

 

 

 • 5,00 zł
 • 118,00 zł

 

 

 • 2,50 zł
 • 59,00 zł

 

 

 • 1,70 zł
 • 30,00 zł
5

Z Krosna do czwartej strefy podmiejskiej i odwrotnie:

 • jednorazowy
 • miesięczny

 

 

 • 5,00 zł
 • 122,00 zł

 

 

 • 2,50 zł
 • 61,00 zł

 

 

 • 1,70 zł
 • 31,00 zł
6 Dzienny na całą sieć  11,00 zł
6,50
-
7 Miesięczny na całą sieć 145,00 zł
72,50 zł
-
8 Miesięczny na całą sieć na okaziciela  160,00 zł
-
-
9

Za przewóz jednego dziecka do szkoły podstawowej lub przedszkola w obrębie tej samej miejscowości:

 • jednorazowy
 • miesięczny

 

 -

-

 

 -

-

 

2,10 zł

33,00 zł

10

Czasowy 90-minutowy:

 • z Krosna do pierwszej i drugiej strefy podmiejskiej i odwrotnie
 • z Krosna do trzeciej i czwartej strefy podmiejskiej i odwrotnie

 

 • 6,50 zł
 • 6,90 zł

 

 • 3,50 zł
 • 3,70 zł

 

 • 2,75 zł
 • 2,90 zł