Zmiany w taryfie przewozowej

16 stycznia 2019
Zgodnie z Uchwałą Nr III/84/2018 Rady Miasta Krosna z dnia 28.12.2018 r. od 24 stycznia 2019 r. wprowadzone zostają zmiany w taryfie przewozowej MKS Sp. z o.o. Krosno.

Zakres zmian :

  • cena biletu jednorazowego normalnego na terenie miasta Krosna będzie wynosić 1,80 zł,
  • ceny biletów jednorazowych zakupionych w punktach sprzedaży lub opłacanych za pośrednictwem „elektronicznej portmonetki” będą zrównane z cenami biletów sprzedawanych w autobusach,
  • obniżony zostaje limit oddanej ilości krwi, który uprawnia do przejazdów bezpłatnych do: 18 litrów dla mężczyzn i 15 litrów dla kobiet,
  • uprawnienie do przejazdów bezpłatnych na całym obszarze działania MKS Krosno uzyskują osoby, które nie wykonywały pracy w okresie przed dniem 4.06.1989 r. na skutek represji politycznych i osoby, które świadczyły pracę po 1956 r. na rzecz organizacji politycznych i związków zawodowych, nielegalnych w rozumieniu przepisów obowiązujących do kwietnia 1989 r.,
  • od lutego 2019 r. cena biletu miesięcznego normalnego na wszystkie linie na terenie miasta Krosna będzie wynosić 58,00 zł.

Zgodnie z Uchwałą Nr III/84/2018 Rady Miasta Krosna z dnia 28.12.2018 r. od 24 stycznia 2019 r. wprowadzone zostają zmiany w taryfie przewozowej MKS Sp. z o.o. Krosno.
wróc do listy aktualności