Zmiany w taryfie opłat obowiązujące od 1.12.2022 r.

21 listopada 2022
Na mocy Uchwały Rady Miasta Krosna Nr LII/1485/2022 z dnia 28.10.2022 r. z dniem 1 GRUDNIA 2022 R. wprowadzone zostają następujące ceny biletów na przejazdy środkami transportu MKS Sp. z o.o. Krosno:
 1. Strefa miejska Krosno:
 • cena biletu jednorazowego normalnego  4,00 zł,
 • cena biletu jednorazowego ulgowego  2,00 zł,
 • cena biletu jednorazowego ulgowego samorządowego  1,50 ,
 • cena biletu przesiadkowego normalnego  5,60 zł,
 • cena biletu przesiadkowego ulgowego  2,80 zł,
 • cena biletu miesięcznego normalnego  94,00 zł,
 • cena biletu miesięcznego ulgowego  53,00 zł,
 • cena biletu miesięcznego ulgowego samorządowego  27,00 zł,
 • cena biletu miesięcznego na okaziciela  112,00 zł.
 1. Przejazd z Krosna do stref podmiejskich:
 • ceny biletów jednorazowych:
  • przejazd z Krosna do I i II strefy:     normalny   4,60 zł,  ulgowy  2,30 zł,  ulgowy samorządowy  1,55 zł,
  • przejazd z Krosna do III i IV strefy: normalny   5,00 zł,  ulgowy  2,50 zł,  ulgowy samorządowy  1,70 zł,
 • ceny biletów miesięcznych:                     normalny,      ulgowy,   ulgowy samorządowy
  • przejazd z Krosna do I strefy:     110,00 zł,     55,00 zł,    28,00 zł,
  • przejazd z Krosna do II strefy:    115,00 zł,     57,50 zł,    29,00 zł,
  • przejazd z Krosna do III strefy:   118,00 zł,     59,00 zł,    30,00 zł,
  • przejazd z Krosna do IV strefy:  122,00 zł,      61,00 zł,    31,00 zł.
 1. Przejazd na obszarze całej sieci:
 • cena biletu miesięcznego normalnego   145,00 zł,  ulgowego   72,50 zł,
 • cena biletu miesięcznego na okaziciela  160,00 zł.
 1. Przejazd na podstawie biletów dziennych:
 • cena biletu dziennego w strefie miejskiej: normalny 9,50 zł, ulgowy 5,50 zł,
 • cena biletu dziennego na całą sieć: normalny  11,00 zł, ulgowy 6,50 zł.

UWAGA: Bilety papierowe zakupione poza autobusami (punkty handlowe, kasa MPGK, biletomaty) według cen obowiązujących od 01.09.2022 r. do 30.11.2022 r. zachowują ważność do 31 grudnia 2022 r.


Na mocy Uchwały Rady Miasta Krosna Nr LII/1485/2022 z dnia 28.10.2022 r. z dniem 1 GRUDNIA 2022 R. wprowadzone zostają następujące ceny biletów na przejazdy środkami transportu MKS Sp. z o.o. Krosno:
wróc do listy aktualności