Zmiany w taryfie opłat obowiązujące od 1.09.2020 r.

18 sierpnia 2020
Zgodnie z Uchwałami Rady Miasta Krosna: Nr III/84/2018 z 28.12.2018r., Nr XIII/400/2019 z 30.10.2019r., Nr XIV/454/2019 z 29.11.2019r. oraz Nr XXIV/684/2020 z 27.07.2020r. od 1 września 2020r. wprowadzone zostają zmiany w taryfie opłat MKS Sp. z o.o. Krosno.

Zakres zmian:

          1. Strefa miejska Krosno:

 • cena biletu jednorazowego normalnego wzrośnie o 0,20 zł,
 • cena biletu jednorazowego ulgowego 50% i biletu ulgowego samorządowego wzrośnie o 0,10 zł,
 • cena biletu przesiadkowego normalnego wzrośnie o 0,30 zł,
 • cena biletu przesiadkowego ulgowego wzrośnie o 0,15 zł,
 • cena biletu miesięcznego normalnego wzroście o 4,00 zł,
 • cena biletu miesięcznego ulgowego 50% wzroście o 2,00 zł,
 • cena biletu miesięcznego na okaziciela wzrośnie o 3,00 zł.

         2. Przejazd z Krosna do stref podmiejskich:

 • ceny biletów jednorazowych będą uzależnione od stref:
  • przejazd z Krosna do I i II strefy podmiejskie: normalny  3,20 zł, ulgowy 50%   1,60 zł, ulgowy samorządowy  0,85 zł,
  • przejazd z Krosna do III i IV strefy podmiejskie: normalny  3,60 zł, ulgowy 50%   1,80 zł, ulgowy samorządowy  1,00 zł,

          Wykaz przystanków w poszczeólnych strefach podmiejskich

 • ceny biletów miesięcznych normalnych wzrosną o 4,00 zł,
 • ceny biletów miesięcznych ulgowych 50% wzrosną o 2,00 zł.

         3. Przejazd na obszarze całej sieci:

 • cena biletu miesięcznego normalnego wzrośnie o 5,00 zł, ulgowego o 2,50 zł oraz biletu na okaziciela o 5,00 zł.

         4. Przejazdy na podstawie biletów dziennych - zostaje wprowadzony podział na bilet dzienny w strefie miejskiej i bilet dzienny na całą sieć:

 • cena biletu dziennego normalnego w strefie miejskiej będzie wynosić 6,00 zł, ulgowego  3,50 zł,
 • cena biletu dziennego normalnego na całą sieć to 7,00 zł, ulgowego  4,00 zł.

 

Szczegółowy cennik:

 

 


Zgodnie z Uchwałami Rady Miasta Krosna: Nr III/84/2018 z 28.12.2018r., Nr XIII/400/2019 z 30.10.2019r., Nr XIV/454/2019 z 29.11.2019r. oraz Nr XXIV/684/2020 z 27.07.2020r. od 1 września 2020r. wprowadzone zostają zmiany w taryfie opłat MKS Sp. z o.o. Krosno.
wróc do listy aktualności