Nowe rodzaje biletów w ofercie MKS Krosno

27 grudnia 2022
Na mocy Uchwały Rady Miasta Krosna Nr LIII/1524/2022 z dnia 25.11.2022 r. z dniem 1 STYCZNIA 2023 R. wprowadzone zostają do oferty dodatkowe rodzaje i ceny biletów na przejazdy środkami transportu MKS Sp. z o.o. Krosno.

Nowe rodzaje i ceny biletów dotyczą wyłącznie przejazdów w granicach administracyjnych miasta Krosna:

Rodzaj biletu

Cena biletu

Normalny

Ulgowy

Ulgowy samorządowy

Jednorazowy elektroniczny (elektroniczna portmonetka)

3,50 zł

1,75 zł

1,30 zł

Karnet 10-przejazdowy

36,00 zł

18,00 zł

13,50 zł

Czasowy 15-minutowy

3,00 zł

1,50 zł

1,15 zł

  • przejazd opłacony przy użyciu Elektronicznej Portmonetki (Krośnieńska Karta Miejska lub Krośnieńska Karta Mieszkańca) na terenie miasta Krosna będzie tańszy w stosunku do przejazdu opłaconego przy użyciu biletu jednorazowego zakupionego u kierowcy, bądź w innym punkcie sprzedaży,
  • pasażerowie, korzystający z Elektronicznej Portmonetki nie muszą dokonywać żadnych dodatkowych czynności, aby skorzystać z niższych cen w opłatach za przejazd,
  • karnety 10-przejazdowe i bilety czasowe 15-minutowe będą dostępne w sprzedaży u kierowców MKS,
  • bilety z karnetów podlegają kasowaniu w kasownikach.

 

  • UWAGA: Z dniem 01.01.2023 r. minimalna kwota doładowania Elektronicznej Portmonetki wzrasta z 10,00 zł do 35,00 zł.

Na mocy Uchwały Rady Miasta Krosna Nr LIII/1524/2022 z dnia 25.11.2022 r. z dniem 1 STYCZNIA 2023 R. wprowadzone zostają do oferty dodatkowe rodzaje i ceny biletów na przejazdy środkami transportu MKS Sp. z o.o. Krosno.
wróc do listy aktualności