NFOŚiGW dofinansowuje zakup 3 autobusów elektrycznych

19 sierpnia 2022
Już niebawem tabor MKS Krosno wzbogaci się o trzy nowoczesne autobusy elektryczne. Samorząd miasta Krosna pozyskał na ten cel dofinansowanie z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach programu „Zielony Transport Publiczny”.

NFOŚiGW dofinansuje zakupy krośnieńskiego samorządu dotacją w wysokości 5 075 284 zł, która stanowi ponad 67% kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia oraz pożyczką w wysokości 2 458 634 zł. Pozostała część kosztów będzie stanowić wkład własny gminy.

W ramach otrzymanego wsparcia samorząd Krosna planuje kupić 3 autobusy elektryczne o mocy silnika 160 kW, mogące przewozić do 56 osób. Będą to pojazdy bezemisyjne, dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych, wyposażone w systemy informatyczne, obsługujące m.in. kasowniki, ekrany LED i LCD, monitoring wizyjny, bezprzewodowy Internet. Dofinansowanie z NFOŚiGW przewiduje także zakup i montaż 4 punktów ładowania: 2 punktów o mocy 60 kW, 1 – o mocy 40 kW oraz 1 szt. ładowarki przenośnej o mocy 22 – 30 kW, wraz z niezbędną infrastrukturą, a także przeszkolenie 14 osób: 7 kierowców i 7 mechaników. Ogólny koszt projektu to 9 285 046 zł.

Wprowadzenie do komunikacji zbiorowej Krosna pojazdów napędzanych elektrycznie to kolejny krok w kierunku zrównoważonego rozwoju miasta i okolic. „Elektryki” ułatwią mieszkańcom podróże do pracy, szkół, a jednocześnie pozwolą oddychać czystszym powietrzem, unikać hałasu, jeździć w warunkach znacznie wyższego komfortu. Liczę, że będzie to kolejna zachęta dla wielu osób, by przesiąść się z samochodu do cichych i czystych, ekologicznych autobusów – podsumowuje Piotr Przytocki, prezydent Krosna.

Nowe autobusy będą kursować na gminnych trasach wewnętrznych i zastąpią najbardziej wysłużone pojazdy MKS Krosno.

Chcemy, by z ekologicznego transportu publicznego mogli korzystać wszyscy mieszkańcy Polski, bez względu na miejsce zamieszkania. Dzięki programowi wraz z partnerami, takimi jak samorząd Krosna, wpływamy z jednej strony na zdrowie i podniesienie jakości życia lokalnych społeczności, a z drugiej na poprawę jakości powietrza i rozwój społeczno-gospodarczy regionów szczególnie zagrożonych utratą takich funkcji – podkreśla Paweł Mirowski, wiceprezes Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

Poza korzyściami o charakterze społecznym i gospodarczym, inwestycja przyniesie wymierne korzyści ekologiczne: zmniejszenie emisji dwutlenku węgla o ponad 117 ton w ciągu roku, a także ograniczenie emisji tlenków azotu (o ponad 0,063 ton) i pyłów o średnicy mniejszej niż 10 mikrometrów o ponad 0,019 tony rocznie.

Umowy pomiędzy samorządem Krosna a NFOŚiGW o udzielenie dotacji oraz pożyczki w ramach programu „Zielony Transport Publiczny” zostały podpisane 17 sierpnia br. w Urzędzie Miasta Krosna przez wiceprezesa NFOŚiGW Pawła Mirowskiego oraz Piotra Przytockiego – prezydenta Krosna i Tomasza Solińskiego – zastępcę prezydenta Krosna.

Zakończenie projektu przewidywane jest na 31 października 2023 r.

 

 

 


Już niebawem tabor MKS Krosno wzbogaci się o trzy nowoczesne autobusy elektryczne. Samorząd miasta Krosna pozyskał na ten cel dofinansowanie z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach programu „Zielony Transport Publiczny”.
wróc do listy aktualności