Cennik biletów - od 01.09.2022 r.

CENNIK BILETÓW NA TERENIE MIASTA KROSNA:

Lp Rodzaj biletu Normalny Ulgowy
Ulgowy samorządowy
1 Jednorazowy
3,40 zł 1,70 zł 1,20 zł
2 Przesiadkowy 4,80 zł 2,40 zł -
3 Dzienny 8,00 zł 4,50 zł -
4 Weekendowy na wszystkie linie 12,00 zł 8,00 zł -
5 Miesięczny na wszystkie linie 80,00 zł 46,00 zł 23,00 zł
6 Miesięczny na wszystkie linie na okaziciela 98,00 zł - -
7 Miesięczny za przewóz jednego dziecka dojeżdżającego do przedszkola lub szkoły podstawowej najbliższej miejsca zamieszkania            - - 25,00 zł

 

 CENNIK BILETÓW Z KROSNA DO STREF PODMIEJSKICH ORAZ W STREFACH PODMIEJSKICH:

Lp Rodzaj biletu Normalny Ulgowy
Ulgowy samorządowy
1

W granicach jednej strefy podmiejskiej:

 • jednorazowy
 • miesięczny

 

 • 3,20 zł
 • 70,00 zł

 

 •  1,60 zł
 • 35,00 zł

 

 • 1,00 zł
 • 17,50 zł
2

Z Krosna do pierwszej strefy podmiejskiej i odwrotnie lub przekroczenie jednej granicy stref:

 • jednorazowy
 • miesięczny

 

 

 • 4,00 zł
 • 96,00 zł

 

 

 •  2,00 zł
 • 48,00 zł

 

 

 • 1,25 zł
 • 24,00 zł
3

Z Krosna do drugiej strefy podmiejskiej i odwrotnie lub przekroczenie dwóch granic stref:

 • jednorazowy
 • miesięczny

 

 

 • 4,00 zł
 • 100,00 zł

 

 

 • 2,00 zł
 • 50,00 zł

 

 

 • 1,25 zł
 • 25,00 zł
4

Z Krosna do trzeciej strefy podmiejskiej i odwrotnie lub przekroczenie trzech granic stref:

 • jednorazowy
 • miesięczny

 

 

 • 4,40 zł
 • 102,00 zł

 

 

 • 2,20 zł
 • 51,00 zł

 

 

 • 1,40 zł
 • 25,50 zł
5

Z Krosna do czwartej strefy podmiejskiej i odwrotnie:

 • jednorazowy
 • miesięczny

 

 

 • 4,40 zł
 • 105,00 zł

 

 

 • 2,20 zł
 • 52,50 zł

 

 

 • 1,40 zł
 • 26,50 zł
6 Dzienny na całą sieć  9,50 zł
5,50 zł
-
7 Miesięczny na całą sieć 125,00 zł
62,50 zł
-
8 Miesięczny na całą sieć na okaziciela  135,00 zł
   
9

Za przewóz jednego dziecka do szkoły podstawowej lub przedszkola w obrębie tej samej miejscowości:

 • jednorazowy
 • miesięczny

 

 -

-

 

 -

-

 

1,80 zł

26,00 zł

10 Przesiadkowy do i ze strefy podmiejskiej – stanowi sumę ceny biletu strefowego i dopłaty  1,60 zł
-
1,00 zł