Cennik biletów - od 01.02.2022 r.

CENNIK BILETÓW NA TERENIE MIASTA KROSNA:

Lp Rodzaj biletu Normalny Ulgowy
Ulgowy samorządowy
1 Jednorazowy
2,80 zł 1,40 zł 0,90 zł
2 Przesiadkowy 4,00 zł 2,00 zł -
3 Dzienny 6,50 zł 3,50 zł -
4 Weekendowy na wszystkie linie 10,00 zł 6,50 zł -
5 Miesięczny na wszystkie linie 72,00 zł 42,00 zł 19,00 zł
6 Miesięczny na wszystkie linie na okaziciela 90,00 zł - -
7 Miesięczny za przewóz jednego dziecka dojeżdżającego do przedszkola lub szkoły podstawowej najbliższej miejsca zamieszkania            - - 21,00 zł

 

 CENNIK BILETÓW Z KROSNA DO STREF PODMIEJSKICH ORAZ W STREFACH PODMIEJSKICH:

Lp Rodzaj biletu Normalny Ulgowy
Ulgowy samorządowy
1

W granicach jednej strefy podmiejskiej:

 • jednorazowy
 • miesięczny

 

 • 2,60 zł
 • 62,00 zł

 

 •  1,30 zł
 • 31,00 zł

 

 • 0,75 zł
 • 15,50 zł
2

Z Krosna do pierwszej strefy podmiejskiej i odwrotnie lub przekroczenie jednej granicy stref:

 • jednorazowy
 • miesięczny

 

 

 • 3,40 zł
 • 88,00 zł

 

 

 •  1,70 zł
 • 44,00 zł

 

 

 • 0,95 zł
 • 22,00 zł
3

Z Krosna do drugiej strefy podmiejskiej i odwrotnie lub przekroczenie dwóch granic stref:

 • jednorazowy
 • miesięczny

 

 

 • 3,40 zł
 • 92,00 zł

 

 

 • 1,70 zł
 • 46,00 zł

 

 

 • 0,95 zł
 • 23,00 zł
4

Z Krosna do trzeciej strefy podmiejskiej i odwrotnie lub przekroczenie trzech granic stref:

 • jednorazowy
 • miesięczny

 

 

 • 3,80 zł
 • 94,00 zł

 

 

 • 1,90 zł
 • 47,00 zł

 

 

 • 1,10 zł
 • 23,50 zł
5

Z Krosna do czwartej strefy podmiejskiej i odwrotnie:

 • jednorazowy
 • miesięczny

 

 

 • 3,80 zł
 • 97,00 zł

 

 

 • 1,90 zł
 • 48,50 zł

 

 

 • 1,10 zł
 • 24,50 zł
6 Dzienny na całą sieć  8,00 zł
4,50
-
7 Miesięczny na całą sieć 115,00 zł
57,50 zł
-
8 Miesięczny na całą sieć na okaziciela  125,00 zł
-
-
9

Za przewóz jednego dziecka do szkoły podstawowej lub przedszkola w obrębie tej samej miejscowości:

 • jednorazowy
 • miesięczny

 

 -

-

 

 -

-

 

1,50 zł

22,00 zł

10 Przesiadkowy do i ze strefy podmiejskiej – stanowi sumę ceny biletu strefowego i dopłaty  1,30 zł
-
0,80 zł