Cennik biletów - od 01.09.2020 r.

CENNIK BILETÓW NA TERENIE MIASTA KROSNA:

Lp Rodzaj biletu Normalny Ulgowy
Ulgowy samorządowy
1 Jednorazowy
2,60 zł 1,30 zł 0,80 zł
2 Przesiadkowy 3,80 zł 1,90 zł -
3 Dzienny 6,00 zł 3,50 zł -
4 Weekendowy na wszystkie linie 9,00 zł 6,00 zł -
5 Miesięczny na wszystkie linie 68,00 zł 40,00 zł 18,00 zł
6 Miesięczny na wszystkie linie na okaziciela 85,00 zł - -
7 Miesięczny za przewóz jednego dziecka dojeżdżającego do przedszkola lub szkoły podstawowej najbliższej miejsca zamieszkania            - - 19,00 zł

 

 CENNIK BILETÓW Z KROSNA DO STREF PODMIEJSKICH ORAZ W STREFACH PODMIEJSKICH:

Lp Rodzaj biletu Normalny Ulgowy
Ulgowy samorządowy
1

W granicach jednej strefy podmiejskiej:

 • jednorazowy
 • miesięczny

 

 • 2,40 zł
 • 58,00 zł

 

 •  1,20 zł
 • 29,00 zł

 

 • 0,65 zł
 • 15,40 zł
2

Z Krosna do pierwszej strefy podmiejskiej i odwrotnie lub przekroczenie jednej granicy stref:

 • jednorazowy
 • miesięczny

 

 

 • 3,20 zł
 • 84,00 zł

 

 

 •  1,60 zł
 • 42,00 zł

 

 

 • 0,85 zł
 • 18,70 zł
3

Z Krosna do drugiej strefy podmiejskiej i odwrotnie lub przekroczenie dwóch granic stref:

 • jednorazowy
 • miesięczny

 

 

 • 3,20 zł
 • 88,00 zł

 

 

 • 1,60 zł
 • 44,00 zł

 

 

 • 0,85 zł
 • 19,80 zł
4

Z Krosna do trzeciej strefy podmiejskiej i odwrotnie lub przekroczenie trzech granic stref:

 • jednorazowy
 • miesięczny

 

 

 • 3,60 zł
 • 90,00 zł

 

 

 • 1,80 zł
 • 45,00 zł

 

 

 • 1,00 zł
 • 20,90 zł
5

Z Krosna do czwartej strefy podmiejskiej i odwrotnie:

 • jednorazowy
 • miesięczny

 

 

 • 3,60 zł
 • 93,00 zł

 

 

 • 1,80 zł
 • 46,50 zł

 

 

 • 1,00 zł
 • 22,00 zł
6 Dzienny na całą sieć  7,00 zł
-
4,00 zł
7 Miesięczny na całą sieć 110,00 zł
55,00 zł
-
8 Miesięczny na całą sieć na okaziciela  120,00 zł
   
9

Za przewóz jednego dziecka do szkoły podstawowej lub przedszkola w obrębie tej samej miejscowości:

 • jednorazowy
 • miesięczny

 

 -

-

 

 -

-

 

1,40 zł

20,00 zł

10 Przesiadkowy do i ze strefy podmiejskiej – stanowi sumę ceny biletu strefowego i dopłaty  1,20 zł
-
0,70 zł